Основни типови организационе структуре: формална и неформална

Организациона структура вашег пословања односи се на начин успостављања нивоа управљања и начин доношења и спровођења одлука за постизање жељених циљева. Као власник предузећа или лидер компаније ваша је одговорност да одлучите да ли је организациона структура која је основа вашег пословања формална или неформална.

То се међусобно не искључују, јер предузеће може имати формалну структуру и даље радити са карактеристикама које дефинишу неформалну структуру. Међутим, разумевање разлика између формалне и неформалне организационе структуре може вам помоћи да донесете најбољу одлуку за своје пословање.

Формални елементи организационе структуре

У формалној организационој структури, управљање и одсеци у компанији су обично написани и објашњени, тако да сви запослени разумеју како ствари функционишу. Ова документација може имати облик организационе шеме која визуелно приказује како сваки ниво управљања ради на спречавању неспоразума.

Организације формалне структуре обично имају хијерархијску структуру пирамида са председником компаније, извршним директором и вишим менаџерима на врху; средњи менаџери у средини; менаџери на ниском нивоу на дну. Од запослених се очекује да спроводе одлуке и процесе донете на нивоима изнад њих, а обично их не траже њихова мишљења или идеје о томе како компанија треба да послује.

Неформални елементи организационе структуре

У неформалној организационој структури ваше предузеће не послује у складу са смерницама писаног документа који садржи правила, прописе и ланац командовања. Према овој структури, ваше пословање функционише по систему који су развили ваши запослени и који се показао ефикасним. Ова структура се ослања на везе створене између чланова особља, сарадњу између тимова и комуникацију која се фокусира на постизање заједничких циљева.

Неформалне структуре су јединствене за сваку компанију, јер се заснивају на личности ваших запослених и техникама сарадње развијеним током времена.

Предности формалних и неформалних организационих структура

Примарна предност формалне организационе структуре је у томе што она јасно дефинише улоге и одговорности сваког запосленог, од највишег нивоа до члана особља. Као резултат, сви у вашој компанији знају шта морају да раде и како треба да постигну жељене циљеве. Формални ланац командовања такође држи радне процесе под вашом контролом, јер постоји успостављена метода доношења одлука и примене ваших директива.

Главна предност неформалне организационе структуре је у томе што је изузетно прилагодљива променама. Ако ваше пословање мора да одговори на спољне утицаје који захтевају организациону промену, неформална структура је довољно флуидна да то брзо и ефикасно унесете.

Мане формалних и неформалних структура

Главни недостатак формалне организационе структуре је тај што се одлукама треба дуго времена да се ниво менаџмента спусти на нижи ниво и често постоји прекид везе између руководилаца и запослених, јер они не комуницирају често.

Примарни недостатак неформалне организационе структуре је тај што ствари могу постати превише неформалне, што може довести до дезорганизације, забуне и погрешно протумачене комуникације. Још један недостатак је тај што, јер вашем предузећу недостаје централизована управљачка структура, запослени могу искористити ту слободу да доносе одлуке које нису добро промишљене.